ადვოკატი გადელია გიორგი

ადვოკატი გადელია გიორგი

სიითი ნომერი რეესტრში – 4601

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……..

………

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  გადელია გიორგი  იურისტი გადელია გიორგი  ადვოკატი გადელია გიორგი  არბიტრაჟი გადელია გიორგი  ექსპერტიზა გადელია გიორგი  იურიდიული მომსახურება