ადვოკატი გამჯაშვილი ირინა

ადვოკატი გამჯაშვილი ირინა

სიითი ნომერი რეესტრში – 4711

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……..

………

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  გამჯაშვილი ირინა  იურისტი გამჯაშვილი ირინა  ადვოკატი გამჯაშვილი ირინა  არბიტრაჟი გამჯაშვილი ირინა  ექსპერტიზა გამჯაშვილი ირინა  იურიდიული მომსახურება