ადვოკატი გახოკიძე პაატა

ადვოკატი გახოკიძე პაატა

სიითი ნომერი რეესტრში – 4234

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……..

………

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  გახოკიძე პაატა  იურისტი გახოკიძე პაატა  ადვოკატი გახოკიძე პაატა  არბიტრაჟი გახოკიძე პაატა  ექსპერტიზა გახოკიძე პაატა  იურიდიული მომსახურება