ადვოკატი გეგეშიძე ლევან

ადვოკატი გეგეშიძე ლევან

სიითი ნომერი რეესტრში – 3174

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……..

………

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  გეგეშიძე ლევან იურისტი გეგეშიძე ლევან ადვოკატი გეგეშიძე ლევან არბიტრაჟი გეგეშიძე ლევან ექსპერტიზა გეგეშიძე ლევან იურიდიული მომსახურება