ადვოკატი გეგეშიძე რომან

ადვოკატი გეგეშიძე რომან

სიითი ნომერი რეესტრში – 2654

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……..

………

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  გეგეშიძე რომან იურისტი გეგეშიძე რომან ადვოკატი გეგეშიძე რომან არბიტრაჟი გეგეშიძე რომან ექსპერტიზა გეგეშიძე რომან იურიდიული მომსახურება