ადვოკატი გედენიძე ნინო

ადვოკატი გედენიძე ნინო

სიითი ნომერი რეესტრში – 3738

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……..

………

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  გედენიძე ნინო იურისტი გედენიძე ნინო ადვოკატი გედენიძე ნინო არბიტრაჟი გედენიძე ნინო ექსპერტიზა გედენიძე ნინო იურიდიული მომსახურება