ადვოკატი გეთიაშვილი თენგიზ

ადვოკატი გეთიაშვილი თენგიზ

სიითი ნომერი რეესტრში – 4082

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  გეთიაშვილი თენგიზ იურისტი გეთიაშვილი თენგიზ ადვოკატი გეთიაშვილი თენგიზ არბიტრაჟი გეთიაშვილი თენგიზ ექსპერტიზა გეთიაშვილი თენგიზ იურიდიული მომსახურება, გეთიაშვილი თენგიზ კანონი გეთიაშვილი თენგიზ სასამართლო, გეთიაშვილი თენგიზ კანონმდებლობა, გეთიაშვილი თენგიზ