ადვოკატი გეწაძე აკაკი

ადვოკატი გეწაძე აკაკი

სიითი ნომერი რეესტრში – 3060

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  გეწაძე აკაკი იურისტი გეწაძე აკაკი ადვოკატი გეწაძე აკაკი არბიტრაჟი გეწაძე აკაკი ექსპერტიზა გეწაძე აკაკი იურიდიული მომსახურება, გეწაძე აკაკი კანონი გეწაძე აკაკი სასამართლო, გეწაძე აკაკი კანონმდებლობა, გეწაძე აკაკი