ადვოკატი გეწაძე ზურაბ

ადვოკატი გეწაძე ზურაბ

სიითი ნომერი რეესტრში – 3510

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  გეწაძე ზურაბ იურისტი გეწაძე ზურაბ ადვოკატი გეწაძე ზურაბ არბიტრაჟი გეწაძე ზურაბ ექსპერტიზა გეწაძე ზურაბ იურიდიული მომსახურება, გეწაძე ზურაბ კანონი გეწაძე ზურაბ სასამართლო, გეწაძე ზურაბ კანონმდებლობა, გეწაძე ზურაბ