ადვოკატი გეწაძე მაკა

ადვოკატი გეწაძე მაკა

სიითი ნომერი რეესტრში – 3565

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  გეწაძე მაკა იურისტი გეწაძე მაკა ადვოკატი გეწაძე მაკა არბიტრაჟი გეწაძე მაკა ექსპერტიზა გეწაძე მაკა იურიდიული მომსახურება, გეწაძე მაკა კანონი გეწაძე მაკა სასამართლო, გეწაძე მაკა კანონმდებლობა, გეწაძე მაკა