ადვოკატი გეჯაძე ოლღა

ადვოკატი გეჯაძე ოლღა

სიითი ნომერი რეესტრში – 0148

სპეციალიზაცია: საერთო (მუშაობს სამოქალაქო და სისხლის სამართალში).

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  გეჯაძე ოლღა იურისტი გეჯაძე ოლღა ადვოკატი გეჯაძე ოლღა არბიტრაჟი გეჯაძე ოლღა ექსპერტიზა გეჯაძე ოლღა იურიდიული მომსახურება, გეჯაძე ოლღა კანონი გეჯაძე ოლღა სასამართლო, გეჯაძე ოლღა კანონმდებლობა, გეჯაძე ოლღა