ადვოკატი გოთუა ლევან

ადვოკატი გოთუა ლევან

სიითი ნომერი რეესტრში – 2070

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  გოთუა ლევან იურისტი გოთუა ლევან ადვოკატი გოთუა ლევან არბიტრაჟი გოთუა ლევან ექსპერტიზა გოთუა ლევან იურიდიული მომსახურება, გოთუა ლევან კანონი გოთუა ლევან სასამართლო, გოთუა ლევან კანონმდებლობა, გოთუა ლევან