ადვოკატი გოლუბიანი გიორგი

ადვოკატი გოლუბიანი გიორგი

სიითი ნომერი რეესტრში – 2563

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  გოლუბიანი გიორგი  იურისტი გოლუბიანი გიორგი  ადვოკატი გოლუბიანი გიორგი  არბიტრაჟი გოლუბიანი გიორგი  ექსპერტიზა გოლუბიანი გიორგი  იურიდიული მომსახურება, გოლუბიანი გიორგი  კანონი გოლუბიანი გიორგი  სასამართლო, გოლუბიანი გიორგი  კანონმდებლობა, გოლუბიანი გიორგი