ადვოკატი გოჩაშვილი გიორგი

ადვოკატი გოჩაშვილი გიორგი

სიითი ნომერი რეესტრში – 4333

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  გოჩაშვილი გიორგი  იურისტი გოჩაშვილი გიორგი  ადვოკატი გოჩაშვილი გიორგი  არბიტრაჟი გოჩაშვილი გიორგი  ექსპერტიზა გოჩაშვილი გიორგი  იურიდიული მომსახურება, გოჩაშვილი გიორგი  კანონი გოჩაშვილი გიორგი  სასამართლო, გოჩაშვილი გიორგი  კანონმდებლობა, გოჩაშვილი გიორგი