ადვოკატი გრძელიძე ლევან

ადვოკატი გრძელიძე ლევან

სიითი ნომერი რეესტრში – 1729

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  გრძელიძე ლევან  იურისტი გრძელიძე ლევან  ადვოკატი გრძელიძე ლევან  არბიტრაჟი გრძელიძე ლევან  ექსპერტიზა გრძელიძე ლევან  იურიდიული მომსახურება, გრძელიძე ლევან  კანონი გრძელიძე ლევან  სასამართლო, გრძელიძე ლევან  კანონმდებლობა, გრძელიძე ლევან