ადვოკატი გძელიძე ანდრია

ადვოკატი გძელიძე ანდრია

სიითი ნომერი რეესტრში – 2970

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  გძელიძე ანდრია იურისტი გძელიძე ანდრია ადვოკატი გძელიძე ანდრია არბიტრაჟი გძელიძე ანდრია ექსპერტიზა გძელიძე ანდრია იურიდიული მომსახურება, გძელიძე ანდრია კანონი გძელიძე ანდრია სასამართლო, გძელიძე ანდრია კანონმდებლობა, გძელიძე ანდრია