ადვოკატი დავითაია ნათია

ადვოკატი დავითაია ნათია

სიითი ნომერი რეესტრში – 3871

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……..

………

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  დავითაია ნათია იურისტი დავითაია ნათია ადვოკატი დავითაია ნათია არბიტრაჟი დავითაია ნათია ექსპერტიზა დავითაია ნათია იურიდიული მომსახურება