ადვოკატი დათუსანი ელისო

ადვოკატი დათუსანი ელისო

სიითი ნომერი რეესტრში – 3511

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……..

………

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  დათუსანი ელისო იურისტი დათუსანი ელისო ადვოკატი დათუსანი ელისო არბიტრაჟი დათუსანი ელისო ექსპერტიზა დათუსანი ელისო იურიდიული მომსახურება