ადვოკატი დანელია გურამ

ადვოკატი დანელია გურამ

სიითი ნომერი რეესტრში – 2854

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……..

………

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  დანელია გურამ იურისტი დანელია გურამ ადვოკატი დანელია გურამ არბიტრაჟი დანელია გურამ ექსპერტიზა დანელია გურამ იურიდიული მომსახურება