ადვოკატი დარახველიძე ალექსანდრე

ადვოკატი დარახველიძე ალექსანდრე

სიითი ნომერი რეესტრში – 4719

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……..

………

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  დარახველიძე ალექსანდრე  იურისტი დარახველიძე ალექსანდრე  ადვოკატი დარახველიძე ალექსანდრე  არბიტრაჟი დარახველიძე ალექსანდრე  ექსპერტიზა დარახველიძე ალექსანდრე  იურიდიული მომსახურება