ადვოკატი დარჯანია თორნიკე

ადვოკატი დარჯანია თორნიკე

სიითი ნომერი რეესტრში – 3873

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……..

………

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  დარჯანია თორნიკე იურისტი დარჯანია თორნიკე ადვოკატი დარჯანია თორნიკე არბიტრაჟი დარჯანია თორნიკე ექსპერტიზა დარჯანია თორნიკე იურიდიული მომსახურება