ადვოკატი დაუთაშვილი აკაკი

ადვოკატი დაუთაშვილი აკაკი

სიითი ნომერი რეესტრში – 4241

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……..

………

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  დაუთაშვილი აკაკი  იურისტი დაუთაშვილი აკაკი  ადვოკატი დაუთაშვილი აკაკი  არბიტრაჟი დაუთაშვილი აკაკი  ექსპერტიზა დაუთაშვილი აკაკი  იურიდიული მომსახურება