ადვოკატი დევიძე ინგა

ადვოკატი დევიძე ინგა

სიითი ნომერი რეესტრში – 2800

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……..

………

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  დევიძე ინგა იურისტი დევიძე ინგა ადვოკატი დევიძე ინგა არბიტრაჟი დევიძე ინგა ექსპერტიზა დევიძე ინგა იურიდიული მომსახურება