ადვოკატი დემეტრაძე ნინო

ადვოკატი დემეტრაძე ნინო

სიითი ნომერი რეესტრში – 3132

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……..

………

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  დემეტრაძე ნინო იურისტი დემეტრაძე ნინო ადვოკატი დემეტრაძე ნინო არბიტრაჟი დემეტრაძე ნინო ექსპერტიზა დემეტრაძე ნინო იურიდიული მომსახურება