ადვოკატი დემეტრაძე შალვა

ადვოკატი დემეტრაძე შალვა

სიითი ნომერი რეესტრში – 3784

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……..

………

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  დემეტრაძე შალვა იურისტი დემეტრაძე შალვა ადვოკატი დემეტრაძე შალვა არბიტრაჟი დემეტრაძე შალვა ექსპერტიზა დემეტრაძე შალვა იურიდიული მომსახურება