ადვოკატი დვალიძე იმედა

ადვოკატი დვალიძე იმედა

სიითი ნომერი რეესტრში – 224

სპეციალიზაცია: სამოქ. სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……..

………

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  დვალიძე იმედა იურისტი დვალიძე იმედა ადვოკატი დვალიძე იმედა არბიტრაჟი დვალიძე იმედა ექსპერტიზა დვალიძე იმედა იურიდიული მომსახურება