ადვოკატი დიასამიძე ნარგიზ

ადვოკატი დიასამიძე ნარგიზ

სიითი ნომერი რეესტრში – 4244

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……..

………

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  დიასამიძე ნარგიზ იურისტი დიასამიძე ნარგიზ ადვოკატი დიასამიძე ნარგიზ არბიტრაჟი დიასამიძე ნარგიზ ექსპერტიზა დიასამიძე ნარგიზ იურიდიული მომსახურება