ადვოკატი დიდიძე თამარი

ადვოკატი დიდიძე თამარი

სიითი ნომერი რეესტრში – 4537

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……..

………

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  დიდიძე თამარი იურისტი დიდიძე თამარი ადვოკატი დიდიძე თამარი არბიტრაჟი დიდიძე თამარი ექსპერტიზა დიდიძე თამარი იურიდიული მომსახურება