ადვოკატი დოდაშვილი კახაბერ

ადვოკატი დოდაშვილი კახაბერ

სიითი ნომერი რეესტრში – 3686

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……..

………

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  დოდაშვილი კახაბერ  იურისტი დოდაშვილი კახაბერ  ადვოკატი დოდაშვილი კახაბერ  არბიტრაჟი დოდაშვილი კახაბერ  ექსპერტიზა დოდაშვილი კახაბერ  იურიდიული მომსახურება