ადვოკატი დუნდუა ზვიად

ადვოკატი დუნდუა ზვიად

სიითი ნომერი რეესტრში – 1463

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……..

………

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  დუნდუა ზვიად იურისტი დუნდუა ზვიად ადვოკატი დუნდუა ზვიად არბიტრაჟი დუნდუა ზვიად ექსპერტიზა დუნდუა ზვიად იურიდიული მომსახურება