ადვოკატი ერისთავი კონსტანტინე

ადვოკატი ერისთავი კონსტანტინე

სიითი ნომერი რეესტრში – 4476

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……..

………

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ერისთავი კონსტანტინე  იურისტი ერისთავი კონსტანტინე  ადვოკატი ერისთავი კონსტანტინე  არბიტრაჟი ერისთავი კონსტანტინე  ექსპერტიზა ერისთავი კონსტანტინე  იურიდიული მომსახურება