ადვოკატი იასაშვილი კობა

ადვოკატი იასაშვილი კობა

სიითი ნომერი რეესტრში – 4136

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  იასაშვილი კობა იურისტი იასაშვილი კობა ადვოკატი იასაშვილი კობა არბიტრაჟი იასაშვილი კობა ექსპერტიზა იასაშვილი კობა იურიდიული მომსახურება, იასაშვილი კობა კანონი იასაშვილი კობა სასამართლო, იასაშვილი კობა კანონმდებლობა, იასაშვილი კობა