ადვოკატი იასეშვილი თამარა

ადვოკატი იასეშვილი თამარა

სიითი ნომერი რეესტრში – 4145

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  იასეშვილი თამარა  იურისტი იასეშვილი თამარა  ადვოკატი იასეშვილი თამარა  არბიტრაჟი იასეშვილი თამარა  ექსპერტიზა იასეშვილი თამარა  იურიდიული მომსახურება, იასეშვილი თამარა  კანონი იასეშვილი თამარა  სასამართლო, იასეშვილი თამარა  კანონმდებლობა, იასეშვილი თამარა