ადვოკატი კაკაბაძე დავით

ადვოკატი კაკაბაძე დავით

სიითი ნომერი რეესტრში – 4397

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  კაკაბაძე დავით იურისტი კაკაბაძე დავით ადვოკატი კაკაბაძე დავით არბიტრაჟი კაკაბაძე დავით ექსპერტიზა კაკაბაძე დავით იურიდიული მომსახურება