ადვოკატი კაკალია ხათუნა

ადვოკატი კაკალია ხათუნა

სიითი ნომერი რეესტრში – 1792

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  კაკალია ხათუნა  იურისტი კაკალია ხათუნა  ადვოკატი კაკალია ხათუნა  არბიტრაჟი კაკალია ხათუნა  ექსპერტიზა კაკალია ხათუნა  იურიდიული მომსახურება