ადვოკატი კაკაშვილი ლევან

ადვოკატი კაკაშვილი ლევან

სიითი ნომერი რეესტრში – 3858

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  კაკაშვილი ლევან იურისტი კაკაშვილი ლევან ადვოკატი კაკაშვილი ლევან არბიტრაჟი კაკაშვილი ლევან ექსპერტიზა კაკაშვილი ლევან იურიდიული მომსახურება