ადვოკატი კაკულია კობა

ადვოკატი კაკულია კობა

სიითი ნომერი რეესტრში – 3384

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  კაკულია კობა იურისტი კაკულია კობა ადვოკატი კაკულია კობა არბიტრაჟი კაკულია კობა ექსპერტიზა კაკულია კობა იურიდიული მომსახურება