ადვოკატი კალანდია ფატიმა

ადვოკატი კალანდია ფატიმა

სიითი ნომერი რეესტრში – 3318

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  კალანდია ფატიმა იურისტი კალანდია ფატიმა ადვოკატი კალანდია ფატიმა არბიტრაჟი კალანდია ფატიმა ექსპერტიზა კალანდია ფატიმა იურიდიული მომსახურება