ადვოკატი კალანდია შორენა

ადვოკატი კალანდია შორენა

სიითი ნომერი რეესტრში – 1798

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  კალანდია შორენა  იურისტი კალანდია შორენა  ადვოკატი კალანდია შორენა  არბიტრაჟი კალანდია შორენა  ექსპერტიზა კალანდია შორენა  იურიდიული მომსახურება