ადვოკატი კაპანაძე აკაკი

ადვოკატი კაპანაძე აკაკი

სიითი ნომერი რეესტრში – 2936

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  კაპანაძე აკაკი იურისტი კაპანაძე აკაკი ადვოკატი კაპანაძე აკაკი არბიტრაჟი კაპანაძე აკაკი ექსპერტიზა კაპანაძე აკაკი იურიდიული მომსახურება