ადვოკატი კაპანაძე ზაქრო

ადვოკატი კაპანაძე ზაქრო

სიითი ნომერი რეესტრში – 360

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  კაპანაძე ზაქრო იურისტი კაპანაძე ზაქრო ადვოკატი კაპანაძე ზაქრო არბიტრაჟი კაპანაძე ზაქრო ექსპერტიზა კაპანაძე ზაქრო იურიდიული მომსახურება