ადვოკატი კეიდია რომან

ადვოკატი კეიდია რომან

სიითი ნომერი რეესტრში – 2877

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  კეიდია რომან იურისტი კეიდია რომან ადვოკატი კეიდია რომან არბიტრაჟი კეიდია რომან ექსპერტიზა კეიდია რომან იურიდიული მომსახურება