ადვოკატი კიკვაძე ანა

ადვოკატი კიკვაძე ანა

სიითი ნომერი რეესტრში – 995

სპეციალიზაცია: სისხლის სამ.

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  კიკვაძე ანა  იურისტი კიკვაძე ანა  ადვოკატი კიკვაძე ანა  არბიტრაჟი კიკვაძე ანა  ექსპერტიზა კიკვაძე ანა  იურიდიული მომსახურება