ადვოკატი ლურსმანიშვილი მიხეილ

ადვოკატი ლურსმანიშვილი მიხეილ

სიითი ნომერი რეესტრში – 1407

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ლურსმანიშვილი მიხეილ  იურისტი ლურსმანიშვილი მიხეილ  ადვოკატი ლურსმანიშვილი მიხეილ  არბიტრაჟი ლურსმანიშვილი მიხეილ  ექსპერტიზა ლურსმანიშვილი მიხეილ  იურიდიული მომსახურება