ადვოკატი მახარაძე თამარ

ადვოკატი მახარაძე თამარ

სიითი ნომერი რეესტრში – 4022

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  მახარაძე თამარ იურისტი მახარაძე თამარ ადვოკატი მახარაძე თამარ არბიტრაჟი მახარაძე თამარ ექსპერტიზა მახარაძე თამარ იურიდიული მომსახურება, მახარაძე თამარ კანონი მახარაძე თამარ სასამართლო, მახარაძე თამარ კანონმდებლობა, მახარაძე თამარ