ადვოკატი პატარაია ჯოტო

ადვოკატი პატარაია ჯოტო

სიითი ნომერი რეესტრში – 3047

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  პატარაია ჯოტო იურისტი პატარაია ჯოტო ადვოკატი პატარაია ჯოტო არბიტრაჟი პატარაია ჯოტო ექსპერტიზა პატარაია ჯოტო იურიდიული მომსახურება, პატარაია ჯოტო კანონი პატარაია ჯოტო სასამართლო, პატარაია ჯოტო კანონმდებლობა, პატარაია ჯოტო