ადვოკატი ჟამუტაშვილი თენგიზ

ადვოკატი ჟამუტაშვილი თენგიზ

სიითი ნომერი რეესტრში – 3661

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჟამუტაშვილი თენგიზ იურისტი ჟამუტაშვილი თენგიზ ადვოკატი ჟამუტაშვილი თენგიზ არბიტრაჟი ჟამუტაშვილი თენგიზ ექსპერტიზა ჟამუტაშვილი თენგიზ იურიდიული მომსახურება, ჟამუტაშვილი თენგიზ კანონი ჟამუტაშვილი თენგიზ სასამართლო, ჟამუტაშვილი თენგიზ კანონმდებლობა, ჟამუტაშვილი თენგიზ