ადვოკატი ჟვანია პაატა

ადვოკატი ჟვანია პაატა

სიითი ნომერი რეესტრში – 2281

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჟვანია პაატა იურისტი ჟვანია პაატა ადვოკატი ჟვანია პაატა არბიტრაჟი ჟვანია პაატა ექსპერტიზა ჟვანია პაატა იურიდიული მომსახურება