ადვოკატი ჟოჟაძე ირაკლი

ადვოკატი ჟოჟაძე ირაკლი

სიითი ნომერი რეესტრში – 4678

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჟოჟაძე ირაკლი  იურისტი ჟოჟაძე ირაკლი  ადვოკატი ჟოჟაძე ირაკლი  არბიტრაჟი ჟოჟაძე ირაკლი  ექსპერტიზა ჟოჟაძე ირაკლი  იურიდიული მომსახურება, ჟოჟაძე ირაკლი  კანონი ჟოჟაძე ირაკლი  სასამართლო, ჟოჟაძე ირაკლი  კანონმდებლობა, ჟოჟაძე ირაკლი