ადვოკატი ჟორდანია მამია

ადვოკატი ჟორდანია მამია

სიითი ნომერი რეესტრში – 561

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ჟორდანია მამია იურისტი ჟორდანია მამია ადვოკატი ჟორდანია მამია არბიტრაჟი ჟორდანია მამია ექსპერტიზა ჟორდანია მამია იურიდიული მომსახურება, ჟორდანია მამია კანონი ჟორდანია მამია სასამართლო, ჟორდანია მამია კანონმდებლობა, ჟორდანია მამია